1601207_735605573150236_1380170406_n

Het was het tijdperk van Da Vinci en Michelangelo, van creativiteit en ongeëvenaarde intellectuele prestaties. Maar het was ook het tijdperk van Machiavelli, van welig tierende onwettigheid. In het hart van die wereld bevond zich het Vaticaan, de scherprechter bij conflicten tussen koningen en keizers.

In het centrum van het Vaticaan stond een man wiens verlangen naar macht hem aanzette om te streven naar de ultieme prijs, de Heilige Stoel van Rome. Hij was de man wiens naam synoniem zou komen te staan voor meedogenloosheid en wiens heerschappij als paus herinnerd zou worden als het meest beruchte hoofdstuk uit de geschiedenis van de Katholieke Kerk: Rodrigo Borgia.

Zijn vier kinderen – Juan, de oudste, een trots, lui, gewetenloos seksueel roofdier, Cesare, een jongeman die in tweestrijd is tussen het geloof dat niet zijn roeping is en zijn donkere, gewelddadige inborst, Lucrezia, een jonge dame die ontdekt welke geheime krachten de vrouwelijke seksualiteit in zich heeft, en Goffredo, een onschuldig kind dat opgroeit in een familie die wordt verscheurd door conflicten – zouden Rodrigo voor een uitdaging stellen die niet onderdeed voor de politieke manoeuvres van zijn politieke en religieuze rivalen.

De Borgia’s is een broeinest van intrige, geweld, moord, lust, politiek, geloof, incest, verraad en verlossing, een verhaal dat even fascinerend en verhelderend is als het tijdperk waarin het zich